หลังจากหนูพักผ่อนไปได้สักพักประมาณ 1 ชั่วโมงหนูก็ตื่นขึ […]