การนอนแบบสีหไสยยาสน์เป็นการนอนตะแคงขวา แขนซ้ายทอดไปกับล […]