ขอเล่าเถอะนะ ที่บ้านแฟนผมมีด้วยกัน5คน พ่อตาอายุ50ปีเป็น […]