บริษัทรับสมัครงานอยู่บ่อยๆ เพราะที่นี่งานหนักแต่ถ้าใครอ […]